13.05.2011 kl 15.00 Eesti Disainerite Liidu üldkogu Kalasadama 8 02.04.2011