Eesti disaini auhind Bruno osalemise tingimused


° Taotluse disainiauhinna saamiseks võivad esitada kõik disaini vallas Eestis töötavad kodanikud (kodakondsus ja kõrgharidus ei ole eeldus).

° Hindamisele võetakse tööd, mis on valminud kahe viimase aasta jooksul konkursi toimumise ajast (2008-2010)

°  “Parim tootedisain” kategooria toode, mis konkursile esitatakse peab olema tööstuslikus või poolkäsitöönduslikus tootmises või toodetav (unikaaldisaini või piiritlemata toote puhul teeb otsuse zürii).

° Konkursil osalemise eelduseks on valmis toote olemasolu, mis peab vahezürii positiivse vastuse puhul (5.sept.) olema toimetatud Arhitektuuri- ja Disainigaleriisse hiljemalt 21.09 hommikul. Erandlikel juhtudel, kui toode on transportimiseks liiga raske või muudel arvestatavatel asjaoludel on lubatud osaleda näitusel korralikult vormistatud blanshetiga (120x80).

° “Parim disainiprojekt” kategoorias osaleda soovijad võivad esitada teostatud või teostamata disainiprojekte blanshettidel (120x80) ja prototüüpidena ning vajadusel digitaalse esitlusena.

° “Parim disainiprojekt” kategoorias võib osaleda ka teenuse disainiga

° Konkursil võib osaleda pakenditega või muu sarnase disaintootega

° “Eeskujulik design management“ kategoorias saavad osaleda Eestis tegutsevad ettevõtted, ametiasutused ja ka mittetulunduslikud organisatsioonid kes edu saavutamiseks strateegilist disaini oma organisatsioonis kasutavad.  Selleks on vaja täita küsimustik, mis tõestab ja ilmestab brändi väärtust ning esitada lisaks visuaalset materjali blanshetil (120x80) toote/teenuse;  kommunikatsiooni (logo, firmastiil, trükised, veeb jt) ja tegutsemiskeskkonna (kontor, messikujundus, transport, korporatiivne riietus jm) kohta. 


Taotlemine


° Disaini auhinna taotlemine toimub peamiselt interneti teel, www.edl.ee kodulehelt. EDL liikmed ja eelnevatel konkurssidel osalejad saavad sisse logida oma kasutajatunnuse ja parooliga, ülejäänud saavad loa peale www.edl.ee kodulehel registreerimist.

° EDL liikmed saavad valida edl.ee lehel juba oma arhiveeritud töödest auhinnale kandideerijad või lisada uusi tooteid. Internetis saavad nominendid olema nähtaval alates 5.septembrist, auhinna saajad selguvad 24.septembril ja võidutööd märgitakse internetis.

° Ettevõtted ja organisatsioonid võivad kandideerida design management kategoorias samuti interneti teel ennast sisse logides või meili teel küsimustikku (-doc) ja pildimaterjali edastades hiljemalt 1.septembriks. Visuaalne materjal esitatakse züriile jpeg või pdf formaadis. Vahezürii positiivse vastuse puhul (5.sept) esitatab ettevõte tulemuse blanshetil (120x80), mille kujundusprintsiibi EDL edastab kõigile osavõtjatele.

Hindamise kriteeriumid:

– kasutajasõbralikkus

– innovatsiooni tase

– keskkonnasõbralikkus

– funktsionaalsus

– ergonoomika

– ohutus

– brändi väärtus

– jätkusuutlikkus

– esteetilisus

– tootmiskõlbulikkus

 

Auhinnad

Auhinnafond on 150 000,-

1 Parim tootedisain (rahaline auhind 100 000,-) 

1 Parim disainiprojekt (rahaline auhind 50 000,-) 

1 Eeskujulik design management 

1-6 Äramärgitud tööd

 

Kasu auhinna saajale:

 

– BRUNO auhind (3 elemendist kokkukäiv kuldkera)

– Rahaline preemia konkursi võitjatele kahes kategoorias: parim disaintoode; parim disainiprojekt

– Õigus kasutada tähist Eesti Disaini Auhind 2010 ja Äramärgitud töö

– Auhinnatud ja äramärgitud tööde tutvustus meedias

– Osalemine nominentide näitusel (2 nädalat)

– Andmed auhinna kataloogis ja internetis

– Konkursi meediakajastused

 

Zürii:

 

Zürii on rahvusvaheline, kuhu kuuluvad:

Jean Schneider (Prantsusmaa)

Lylian Meister (Eesti)

 

Ülejäänud zürii liikmed on kinnitamisel

OSALE