IF…innovatsiooni ideede konkursi tingimused


1…Konkursi eesmärk

18.aprillil kuulutab Eesti Disainerite Liit koostöös 6 Euroopa linnaga välja IF...Tallinn innovatsiooniideede konkursi.  

Innovatsiooniidee konkursi „IF Tallinn“ sisu on Innovatsioon ja disain.

„IF…Tallinn“ eesmärk on innovatiivsus disaini kaudu nähtavaks teha ning võimaldada loovatel ja leidlikel oma ideid avalikkusele tutvustada ning ideede elluviimiseks rakendusvõimalusi leida. 

Märksõnad: uuenduslikkus, eristumine, kasutajakesksus, mobiilsus, sotsiaalne kaasatus, keskkonnasäästlikkus.

Euroopa Innovatsioonifestival IF…on rahvusvaheline projekt, milles osaleb Tallinnale lisaks  5 Euroopa linna -Barcelona | Milano | Kortrijk | Lisboa | Vilnius |.Kohalikul innovatiivsete ideede konkursil võitnud projektid võtavad osa rahvusvahelisest IF…konkursist, kus võistlevad 6 regiooni ideed (3-5 parimat). Konkursi võitjad kuulutatakse välja 22.septembril 2011, Euroopa Innovatsioonifestivalil IF…

 

2…Osavõtt

Konkursil saavad osaleda kõik Eesti Vabariigi territooriumil tegutsevad kodanikud.

Osa saab võtta individuaalselt ja meeskondadena.

Oma ideed saab sisetada interneti teel. Konkursist osavõtja saab ennast registreerida ja tööd esitada  www.edl.ee kodulehe kaudu. Nominentide tööd avalikustatakse EDL kodulehel.

I etapis esitatakse ideed digitaalselt formaadis A3 (297 x 420 vertikaalne), pdf-na (max 3 tk)

II etapis esitatakse kõikide finalistide konkursitööd formaadis A0 (841 x 1189, vertikaalne, ingliskeelne) ja võimalusel lisatakse prototüüp.

Planshetid sisaldavad selgitavat teksti (eesti k) jooniseid, fotosid, illustratsioone keskendudes järgmistele aspektidele:

–Mis probleemi teie idee lahendab

–Mis on sihtgrupp

–Milles seisneb idee innovatiivsus ja unikaalsus

–Mis kasu selle idee realiseerimisega kaasneb

 

3…Tähtaeg

Konkursitöid saab esitada kuni 15.juunini 2011


4…Hindamine

 

Hindamise kriteeriumid:

–ellurakendamispotentsiaal

–innovatiivsus

–kasutajakesksus

–sotsiaalne mõju

–esteetika

 

Konkursiideede hindamine toimub kahes etapis: kohaliku zürii poolt 30.juunil ja rahvusvahelise zürii poolt 22.septembril 2011.

Kohalik hindamine:

Zürii valib välja konkursi nominendid (30.06) ning 3-5 võidutööd, mis vormistatakse osa võtma rahvusvahelisest hindamisest.

Nominentide töid eksponeeritakse Eesti Disaini Majas 4.juulist-15.augustini 2011 ja valikuliselt Eesti disaini- ja innovatsiooninäitusel Uutmoodi (Tarbekunsti- ja Disainimuuseum).

Rahvusvaheline hindamine:

Tallinn IF…võidutööd (formaat A0 ja vajadusel prototüüp) osalevad septembris Tallinnas rahvusvahelisel IF…festivali finalistide konkursil koos Barcelona, Milano, Kortrijki, Lissaboni ja Vilniuse IF…festivalide võidutöödega (igast linnast max 5 tööd).

Kõigi kuue IF…festivalide võidutööd eksponeeritakse IF…festivali/Disainiöö raames Rotermanni kvartalis alates 16.septembrist 2011.

 

5…Zürii ja auhinnad

Zürii liikmeteks on innovatsiooni- ja disainiala asjatundjad ning 6 IF…festivali linna esindajad.

30.juunil IF…Tallinn I etapi zürii

4.juulil 2011 kuulutatakse välja IF…Tallinn I etapi võitjad, kes osalevad finaalis

22.septembril 2011 IF…finalistide zürii

kuulutatakse välja IF…innovatsiooni ideede konkursi võitjad.

 

Peaauhinnaks on iPad ja diplom.

II ja III koha omanikke austatakse diplomi ja lohutusauhindadega.

 

8…Autoriõigused

Konkursitööde intellektuaalsed õigused kuuluvad projektide autoritele.

Ainuüksi ideede autoritel on õigus teha otsuseid oma ideede realiseerimiseks.

EDL-l ja teistel IF…festivaliga seotud organistasioondel on õigus kasutada konkursist osavõtjate töid või elemente seoses ürituse promomisega, sealjuures ära märkides autori nime.

 

10…Kalender

Konkursi algus: 19 | aprill | 2011 |

I etapp

IF…Tallinn konkurss:

Tööde esitamise tähtaeg: 15 | juuni | 2011 |

IF…Tallinn zürii: 30 | juuni | 2011 |

IF…Tallinn I etapi võitjad: 4 | juuli | 2011 |

IF…Tallinn nominentide näitus: 4 | juuli-15.august | 2011 |

IF…Tallinna võidutööde saatmine IF…finalistide konkursile 16 | september | 2011 |

II etapp

IF…finalistide konkurss:

IF… finalistid, nominentide näitus (6 linna): 16 | september-25.september | 2011 |

IF…finalistid, zürii otsus, autasustamine: 22 | september | 2011 |

 

11…Kontakt

Eesti Disainerite Liit

Asukoht: EESTI DISAINI MAJA, Kalasadama 8, 10145 Tallinn

Konkursi tingimused ja registreerimine www.edl.ee

Kontakt: Ilona Gurjanova, edl@edl.ee tel 55573687