Projekt „Paneme seaduse kehtima!“ töönimega „Kasutajasõbralik keskkond kõigile!“ 22.10.2014

Projekti peamine eesmärk on edendada kaasava elukeskkonna rajamist ning Eesti seadusandluses olemasolevate sätete täitmise kontrolli tõhustamist. Kaasav ja kasutajasõbralik elukeskkond on kasulik mitte ainult puuetega inimestele vaid palju rohkematele kasutajatele – eakad, lastega pered, ajutiselt liikumistakistusega inimesed, turistid jt. Projekti tulemusena soovime saavutada olukorra, kus enam ei looda mitte-ligipääsetavat keskkonda.  

Tulemuste saavutamiseks luuakse eestkosteplaan, leitakse aktivistide rühmad, kes oleksid valmis eestkosteplaani püsivalt ellu viima erinevates Eesti piirkondades - et välistada ebasobiva, kasutajavaenuliku keskkonna rajamist. Projekt keskendub ka informatsiooni levitamisele Disain kõigile/Universaalne disain valdkonnas – kus olulisel kohal on tellija, disainer/arhitekt ja vajalike kooskõlastuste väljastajad. Kõikide nende suhtumine peab muutuma, et koos ära hoida ebasobiva keskkonna loomine ja hilisemad kulutused ümberehitustele .

Projekti tulemusel paraneb teadlikkus kaasavast elukeskkonnast, teemaga seotud vabaühenduste huvikaitsevõimekus, samuti tehakse tööd suhtumise muutmise nimel – et juba elukeskkonna kavandamise algfaasis võetaks arvesse erinevate kasutajate erivajadusi. Projekti partneriteks on kaasava elukeskkonna loomise, kasutamise ja heade näidete alase info levitamise seisukohalt olulised organisatsioonid nii Eestist kui doonorriikidest: Põhjamaade puuetega inimeste võrgustik, Islandi Disainikeskus, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Disainerite Liit, Eesti Kunstimuuseum ja MTÜ Eesti Purjelaevad.