Registreerimine Euroopa Design Management Auhinnale 2011 (DME Award 2011) on alanud 31.03.2011 31.03.2011

Registreerimine Euroopa Design Management Auhinnale 2011 (DME Award 2011) on alanud. DME Award on ainulaadne konkurss Euroopas (vrdl Oskarite jagamine USA-s), mis tõstab esilestrateegia jajuhtimise osatähtsustdisaini edukal ellurakendamisel. Eesti ettevõtted onDisainerite Liidu vahendusel osalenud oma kandidaatidegaauhinna asutamisest alates. 2007 aastalnaasesid Essenist äramärgitud auhinnaga Thulema ja Aquator.

Viimase kahe aasta jooksul on auhinnale kandideerijad olnud progressiivsed firmad üle Euroopa  kes onsilma jäänud innovatiivsete ja julgete ärimudelite poolest.

SeekordseEuroopa Design Management Auhinna gaala ja nominentide näituse korraldamise au saab osaks Tallinna linnale, organiseerijaks Eesti Disainerite Liit koostöös DME konsortsiumi ja Euroopa Disainikeskusega (Holland). Euroopa koostööpartnerid ja hästitöötav disainiorganisatsioonide võrgustik tagab ürituse kõrge kvaliteedining tasemel kandidaadid.

Auhinnagaala KUMUS 23.septembril on säravaks punktis samal ajal Tallinnas toimuvale Euroopa Innovatsioonifestivalile IF...

Ilona Gurjanova:

"Viimaste aastate jooksul on Eesti ettevõtete seas märgata suurenenud huvi disaini juhtimise vastu, aina sagedamini kohtab firmasid, kes kas teadlikult või intuitiivselt juhivad firmat aina kõrgema lisandväärtuse suunas; kes rakendavad toodete ja teenuste arendamisel strateegilist disaini. Teadlikkuse tõusu põhjuseks on kindlasti ka disaini juhtimise seminarid, konverentsid, kursused ning loodetavasti ka 2008.aastal Eesti Disaini Auhinna Bruno juurde loodud design management kategooria, mis on heaks hüppelauaks Euroopa Design Management Auhinnale. Loodame väga, et kõrvuti Euroopa eesrindlike firmadega näeme auhinna nominentide ja võitjate seas sel aastal Tallinnas ka rohkelt tublisid Eesti firmasid."

 

Kõik Eesti firmad ja organisatsioonid, kus disain on integreeritud ettevõtte strateegiasse, juhtimisse ning protsessidesse, mis aitavad saavutada ärilist edu või ellu viia oma eesmärke, on oodatud kandideerima DME auhinnale. Kandideerida võivad ka juba eelnevalt kandideerinud ettevõtted.

 

Auhinnale kandideerimiseks on vajalik täita küsimustik ja esitada plakat hiljemalt 24.juuniks 2011.

 

Vt täpsemalt www.designmanagementeurope.com.

Lisainfo: Ilona Gurjanova, Eesti Disainerite Liit