Algas väikeobjektide konkurss "Väike Asi" 29.01.2012


Konkurssi „Väike Asi“ ajendas korraldama asjaolu, et Eestis puuduvad modernsed väikeobjektid, aksessuaarid, meened, mis täidaksid tühimikku vajalike ja elule vürtsi lisavate väiketoodete osas. „Väike Asi“ peaks olema esteetiliselt nauditav ning kandma endas loodussäästlikkuse, praktilisuse ja pikaealisuse põhimõtteid. Lisaks rohelisele mõtteviisile peaks väikeobjekt väärtustama ka lokaalsust; pajatama oma loo ning tutvustama Eestit kui leidlikku ja loova potentsiaaliga maad.

Konkurss „Väike Asi" kutsub professionaale, eelkõige autoriloomingu viljelejaid (disainerid, kunstnikud jt) looma inimeste vajadusest lähtuvaid keskkonnasõbralikke väiketooteid, mis oleksid kergesti kasutatavad igapäevaelus, samas oleksid stiilsed ja kõrge esteetilise väärtusega, mis rõõmustaksid nii kingiideede näljas vaevlevaid kohalikke kui ka reisimeeneid valivaid turiste. Väikeobjekt oleks ühtlasi suveniir, mis riigi visiitkaadina ja mainekujundajana edastab selle maa unikaalsust, ajalugu, väärtushinnanguid ja kultuuritraditsioone ning mis annaks ka ametiasutustele ja firmadele põhjuse revideerida oma seniseid kingiideid.

Konkursile laekuvatest töödest tehtud valik on eelkõige mõeldud eksponeerimiseks erinevatel näitustel ja messidel ning realiseerimiseks Eesti Disaini Maja ning Munkadetaguses torni galerii kaudu.

Tingimused