Vabakutseline loovisik

Vabakutseline loovisik on loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi autor või esitaja, kelle peamine elatusallikas on professionaalne loometegevus arhitektuuri, audiovisuaalse kunsti, disaini, etenduskunsti, helikunsti, kirjanduse, kujutava kunsti või stenograafia loomealal ja kes ei tööta töölepingu või muu sarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel.

EDL loometoetuste komisjoni kuuluvad: Ülar Linnuste, Keret Altpere, Mait Summatavet.
Loometoetuse avalduse näidise leiad siit. 

Loometoetus

Vabakutselisel loovisikul, kes kuulub ühte tunnustatud loomeliitudest ja vastab loovisikute ja loomeliitude seaduses nimetatud tingimustele (§ 3 lõige 1 ja § 16), on õigus saada loomeliidu kaudu loometoetust kuus kuud, võimalusega pikendada toetuse perioodi veel kuue kuu võrra. Loometoetuse suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklik miinimumpalk ning toetuse saajale on tagatud ka ravikindlustus. Loovisik võib taotluse esitada igal ajal, kui sissetulekud on kaotatud ja isik vastab seaduse tingimustele, taotluste esitamiseks ei ole tähtaegu. Igas tunnustatud loomeliidus (vt nimekiri) on loometoetuste eest vastutav töötaja, nõu võib küsida ka Kultuuriministeeriumist.

  • Toetuse saamiseks peab vabakutseline loovisik, kes on mõne tunnustatud loomeliidu (vt nimekiri) liige, esitama taotluse oma loomeliidule. Juhul kui loovisik kuulub mitmesse loomeliitu ning pole teinud avaldust, et tema kohta arvestataks toetust vaid ühele loomeliidule, tuleb taotlus esitada kõigile loomeliitudele, mille liige ta on. Lisainfot taotlemise kohta saab loomeliitudest.
  • Vabakutselisel loovisikul, kes ei kuulu ühtegi tunnustatud loomeliitu, kuid kes vastab loovisikute ja loomeliitude seaduse § 3 lõikes 1 ja §-s 16 nimetatud tingimustele ning on kolme viimase aasta jooksul oma loomealal loonud ning tema teoseid on sel ajal avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses, on õigus esitada taotlus (loomeliitu mittekuuluva loovisiku taotluse vormil (49.5 KB, DOC)) loometoetuse saamiseks Kultuuriministeeriumile.

Kui loomeliitu mittekuuluv loovisik soovib toetust pikendada, peab ta esitama digiallkirjastatult vabas vormis pikendamise taotluse Kultuuriministeeriumile aadressil min@kul.ee, andes taotluses omapoolse kinnituse, et ta vastab jätkuvalt toetuse saamise tingimustele.

NB! Loometoetuse maksmise perioodi pikendamise taotlus peab olema esitatud vähemalt 30 päeva enne loometoetuse maksmise esimese perioodi lõppemist.

TÄHELEPANU! Seoses eriolukorraga on ajutiselt muudetud loometoetuse taotlemise tingimusi:

  • Alates 22.04.2020 kuni eriolukorra lõpuni ja kuus kuud peale seda tohivad toetust taotleda ka kõik need, kes on viimase 2 aasta jooksul LLS alusel loometoetust juba saanud.
  • Alates 22.04.2020 kuni eriolukorra lõpuni ja kuus kuud peale seda tohib toetust taotleda vabakutseline loovisik, kes taotlemisele eelneval kuul ei ole saanud tulumaksuga maksustatavat tulu rohkem kui ühe miinimumpalga ulatuses.
  • Alates 22.04.2020 kuni eriolukorra lõpuni ja kuus kuud peale seda tohib toetuse saamise ajal erinevate ebaregulaarsete sissetulekute summa olla kuni üks miinimumpalk kuus (NB! samas peab isik vastama siiski LLS § 3 lg 1 nõuetele ehk ei tohi töötada töölepingu või mõne muu sarnase lepingu alusel).
  • Toetusele ei toimu konkurssi, kõik, kes seaduse mõistes toetusele kvalifitseeruvad ja selleks avalduse esitavad, toetust ka saavad, kuni selleks jätkub toetuse maksjatel rahalisi vahendeid. Kultuuriministeeriumil ja loomeliitudel on nii tava- kui eriolukorras võimalik määrata loometoetusi vaid nii kaua, kuni selleks jätkub riigieelarvest eraldatud raha.
Loe lisa siit