Loovisiku stipendiumi väljaandmise eeskirjad

Alates 2010. aastast maksab EDL loovisiku stipendiumeid.

Loomekomisjoni liikmed on: Ülar Linnuste, Keret Altpere, Kalle Pabut.

- Stipendiumi taotlemiseks tuleb täita vastav taotlus ning esitada see koos põhjenduste ja eelarvega EDL juhatusele, kes edastab taotluse  EDL loometoetuste ja stipendiumite komisjonile

- Taotlusi saab esitada 2 korda aastas; tähtajad: 15.aprill ja 1.september

- EDL loometoetuste ja stipendiumite komisjon teeb oma otsuse 30 päeva jooksul ja vastab kõigile taotlustele kirjalikult

- Komisjon võib tähtaja tundlike taotlusi erandkorras läbi vaadata ka muul ajal

- Ei toetata taotlusi, mis on esitatud pärast taotluse aluseks oleva sündmuse/ürituse toimumist

- Stipendiumi ei maksta loovisikule, kes saab loovisiku stipendiumi mõnest teisest loomeliidust

- Stipendiumi ei maksta loovisikule eelmiste aastate liikmemaksu võlgnevuse puhul


TAOTLUS

Loovisik saadab täidetud taotluse EDL juhatusele

LEPING

Stipendiumi saamise puhul sõlmib loovisik EDL juhatuse liikmega lepingu stipendiumi kasutamise kohta

ARUANNE

Aruanne tuleb esitada ühe kuu jooksul peale stipendiumi kasutamise tähtaja lõppu. Komisjonil on õigus küsida kuludokumente.

 

Loovisikute ja loomeliitude seadus

2004. aastal võeti Riigikogus vastu loovisikute ja loomeliitude seadus

Vabariigi Presidendi 3. juuli 2009. a otsusega nr 518 välja kuulutatud muudatused Loovisikute ja loomeliitude seaduses:
http://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp?link=print&id=13201526


EDL loometoetuste komisjoni liikmed Keret Altpere, Ülar Linnuste, Kalle Pabut valiti EDL Üldkogul 2014.a. Mait Summatavet on alates 2017.a. asendusliige seoses Kalle Pabuti lahkumisega meie hulgast.